พระบรมมหาราชวังเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 และสละราชสมบัติในปี 2518 โดยปะเทดลาว (Pathet Lao) เข้ายึดครองรัฐบาลของประเทศลาว ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีค่าเข้าชม 30,000 กีบ ($ 3.75 USD) และห้ามถ่ายภาพภายในตัวอาคารและของส่วนตัวเด็ดขาด ให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าชม พระบาง พระพุทธรูปที่ย้อนกลับไปในยุคศตวรรษที่ 14 และให้ชื่อเมืองหลวงพระบางตามชื่อของท่าน

กรุณาแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย มิดชิดคลุมเข่าก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์ หรือเช่าชุดดั้งเดิมของพวกเขา มิฉะนั้นคุณอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสถานที่ได้

เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันอังคาร08:00 น. - 11:30 น. และ 13:30 น. - 16:00 น. (วันพฤหัสบดีปิดทำความสะอาดในเวลา 15:00 น.)  

เวลาขายบัตรเข้าชม08:00 น. - 11:00 น. และ 13:30 น. - 15:30 น 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า30,000 กีบ