ทุกเย็น (18.30 - 19.30 น.) ที่โรงละครส่วนตัวของเราในใจกลางเมืองเก่าของหลวงพระบาง. เรานำเสนอเรื่องราวของลาวแบบดั้งเดิมในภาษาอังกฤษ นิทาน – มาพร้อมกับ แคน, เครื่องดนตรีปากเป่าทำจากไม้ไผ่ – เล่าขานถึงที่มาของสถานที่สำคัญในท้องถิ่น เช่น ภูเขาพูสีและแม่น้ำโขง. รวมถึงการหาประโยชน์ของตัวละครในตำนาน เช่น เชียงเมี่ยงและเจ้าฟ้างุ้ม. บัตรราคา 50,000 กีบ และสามารถซื้อได้ที่โรงละครตั้งแต่ 18.00 น. สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มได้ภายใน 

" Garavek หมายถึง 'นกวิเศษ' และการแสดงที่มีเสน่ห์ยาวนานหนึ่งชั่วโมงนี้ ... ใช้จินตนาการของคุณในการบินของจินตนาการ"