ห้องสมุดหลวงพระบางมอบโอกาสให้คุณได้ตอบแทนลูกหลานชาวลาว เด็กในท้องถิ่นจำนวนมากเข้าถึงหนังสือได้อย่างจำกัด ที่จริงแล้ว บางหมู่บ้านในลาวไม่มีโรงเรียนด้วยซ้ำ ห้องสมุดทำงานเพื่อจัดหาสื่อการอ่านให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่ง โดยการใช้เรือห้องสมุด 2 ลำเพื่อจัดส่งหนังสือไปยัง 75 หมู่บ้านตามริมแม่น้ำโขง

เรือเหล่านี้พักค้างคืนที่หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเกมการเรียนรู้เชิงรุกในช่วงกลางวันและทำหน้าที่เป็นห้องสมุดให้เด็ก ๆ ยืมหนังสือในตอนกลางคืน เรือแต่ละลำบรรทุกหนังสือ 1,000 เล่ม โดยมีหนังสือประมาณ 100 เล่มที่ส่งต่อไปยังโรงเรียนประถม

มูลนิธิห้องสมุดหลวงพระบาง

คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยการบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์หรือซื้อของที่ระลึกที่ห้องสมุด รายได้ทั้งหมดนำไปเป็นทุนเติมน้ำมันเรือและซื้อหนังสือ ยินดีบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดด้วย

ห้องสมุดยังได้รับทุนจากรัฐบาลและทุนการกุศลต่างประเทศเพื่อช่วยจัดหาอุปกรณ์การอ่านสำหรับเด็กพื้นเมืองลาว

---

ที่มาของข้อมูล>>