วัดป่าโพนเภา หรือ วัดโพนเภา หรือ วัดพลเภา แปลว่า "วัดสันติ" เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของหลวงพระบาง ประเทศลาว ข้ามแม่น้ำคานจากสนามบินหลวงพระบาง . วัดซึ่งเป็นสถูปสีทองใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมในป่า และครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าอาวาส อาจารย์สายสมุทร ซึ่งเป็นอาจารย์สอนศาสนาพุทธชาวลาวที่มีชื่อเสียง งานศพของเขาในปี พ.ศ. 2535 เป็นหนึ่งในงานศพที่ใหญ่ที่สุดในลาวเท่าที่เคยมีมา วัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม บางภาพเป็นภาพธรรมชาติที่น่าสยดสยอง

  • เวลาทำการ: ทุกวัน เวลา 08.00 - 10.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.

---

ที่มาของข้อมูล>>