วัดศรีพุทธบาทเป็นวัดพุทธที่น่าประทับใจตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของเมืองหลวงพระบางในประเทศลาว ชื่อนี้แปลว่ารอยพระพุทธบาทในภาษาท้องถิ่น วัดนี้เป็นที่รู้จักจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ (สิม) และผนังภายในมีภาพเขียนที่แสดงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและเส้นทางสู่การตรัสรู้ของพระองค์ มีโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลวงพระบาง

  • เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น

---

ที่มาของข้อมูล>>